Hepgor i wybodaeth llyfr
1 o 1

Yr Hobyd (The Hobbit yn Gymraeg) *ARCHEBU YMLAEN LLAW*

Yr Hobyd (The Hobbit yn Gymraeg) *ARCHEBU YMLAEN LLAW*

Pris arferol £13.99 GBP
Pris arferol Pris yn yr arwethiant £13.99 GBP
Gwerthu Dim ar ôl
Treth wedi'i chynnwys.

Mewn twll yn y ddaear trigai hobyd...

Hobyd yw Bilbo Baglan sy'n mwynhau bywyd cyfforddus, di-uchelgais, a phrin mae'n teithio ymhellach na phantri ei hobyd-dwll ym Mhen-y-Bag. Ond mae ei fywyd cysurus yn dod i ben un diwrnod pan mae'r dewin, Gandalff, a chwmni o dri chorrach ar ddeg yn ymddangos yn annisgwyl ar garreg ei ddrws i'w gipio ymaith ar daith 'yno ac yn ôl'. Mae cynllun ar droed, sef cyrch i gipio trysor Smawg, draig enfawr a pheryglus iawn.

Mae Llyfrau Melin Bapur yn falch iawn i gyflwyno Yr Hobyd, cyfieithiad i'r Gymraeg o The Hobbit, clasur ffantasi J.R.R. Tolkien am arwyr, dreigiau, hud a lledrith a lladrad. Dyma'r cyhoeddiad cyntaf o unrhyw waith gan J.R.R. Tolkien yn y Gymraeg, ac mae'r cyfieithiad gan Adam Pearce, sydd wedi cyfieithu gwaith Daniel Owen, T. Gwynn Jones ac H.G. Wells, wedi'i lunio'n dilyn cyfarwyddiadau penodol J.R.R. Tolkien i gyfieithwyr, a dan drwydded swyddogol i ystad yr awdur.

Gyda darluniau gwreiddiol J.R.R. Tolkien a fersiynau Cymraeg newydd o'r mapiau yn y nofel wreiddiol.

SYLWER: Gan ein bod ni'n disgwyl galw uchel am y llyfr hwn ac er mwyn rheoli cyflenwadau, ar hyn o bryd mae'r llyfr ar gael i'w archebu o flaen llaw. O brynu'r llyfr nawr byddwn yn ei bostio pan fo'r llyfr yn barod (mwy na thebyg yn ystod ail hanner diwedd Mehefin 2024). Nodwch hefyd, os brynnwch chi unrhyw lyfrau eraill wrth archebu'r llfyr hwn, ni fydd y rheiny'n cael eu postio nes i'r Hobyd fod yn barod; os hoffech chi dderbyn llyfr(au) eraill yn gyflymach gallwch sicrhau hynny drwy wneud archeb ar wahan amdanynt.

Clawr papur, 312 tudalen.

Gweld manylion llawn