Croeso!

Mae Melin Bapur yn gyhoeddwr llyfrau Cymraeg a Chymreig annibynnol sydd eisiau sicrhau bod llenyddiaeth glasurol yr iaith Gymraeg ar gael i gynulleidfaoedd hen a newydd. Rydym yn cyhoeddi pob math o lyfrau, ond yn arbenigo mewn:

- Clasuron llenyddol yn y Gymraeg, gan gynnwys cyflwyno darganfyddiadau newydd o lenyddiaeth y gorffennol.

- Llenyddiaeth glasurol o bob rhan o'r byd mewn cyfieithiadau Cymraeg.

- Clasuron llenyddiaeth Gymraeg mewn cyfieithiadau Saesneg (yn fuan!).