Hepgor i wybodaeth llyfr
1 o 1

Gwilym a Benni Bach (W. Llewelyn Williams)

Gwilym a Benni Bach (W. Llewelyn Williams)

Pris arferol £7.99 GBP
Pris arferol Pris yn yr arwethiant £7.99 GBP
Gwerthu Dim ar ôl
Treth wedi'i chynnwys.

“Odi lesu Grist ddim yn folon gneud beth i ni am iddo neud?” gofynnai Benni.
“O odi, gwlei,” atebai Gwilym gan synfyfyrio.
“Wel, pam odd e’n gellwn i ni lychu’n dillad?” meddai Benni.
Ni ddaeth atebiad Gwilym ar unwaith. Ar ôl eiliad neu ddwy o betruster,
“Benni Bach?” meddai. “Mi agores i’n llyged wrth weddïo.”

 Ar ôl bod i ffwrdd am nifer o yn astudio, mae meddyg ifanc yn dychwelyd adref i'w fro enedigol yn Nyffryn Tywi ac yn cwrdd am y tro cyntaf â'i ddau nai ifanc, Gwilym a Benni—Benni Bach, i ddefnyddio enw pawb amdano.

Cawn bortread hoffus a llawn o'r ddau fachgen wrth i ni eu dilyn yn tyfu, chwarae, breuddwydio, mynd i'r ysgol, ymweld ag Abertawe: thrwyddynt hefyd cawn bortread o lencyndod yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn ystod chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn enwedig ei thafodiaith.

Yn wleidydd, newyddiadurwr, cyfreithiwr a hanesydd amatur, William Llewelyn Williams hefyd oedd ymhlith y nofelwyr Cymraeg cyntaf o Dde Cymru. Ef oedd yr Aelod Seneddol dros Gaerfyrddin o 1906 i 1918.

Clawr papur, 109 tudalen.

Gweld manylion llawn